Exteriérové žalúzie

 
 

Vonkajšia žalúzia Z90 a Z70

 

Vonkajšia hliníková žalúzia Z 90 patrí medzi najpoužívanejšie exteriérové

tianiace prvky. Umožňuje plynulú reguláciu 

slnečného svetla  a zároveň zabezpečuje klimaktickú pohodu v interiéri tým, že

zachytáva lúče ešte pred dopadom na presklené plochy.

Ovládanie žalúzie môže byť manuálne - interiérovou kľukou, alebo automatické

ovládanie elektromotorom.

Na výrobu žalúzií sú používané kvalitné povrchovo upravené oceľové a

hliníkové profily a textilné komponenty - rebríčky, 

vyťahovacie pásky odolávajúcou atmosferickým vplyvom a UV žiareniu.

Pri montáži je väčšinou horný nosník a zväzok vytiahnutých lamiel ukrytý za

krycím plechom, pokiaľ nie je navrhnutý iný 

spôsob osadenia žalúzie.

 

Vonkajšia žalúzia C 80

 

Vonkajšia hliníková žalúzia C 80 sa vyznačuje elegantným vzhľadom, vhodným

 do väčšiny exteriérov. Zachytáva slnečné lúče 

pred dopadom na sklené plochy, čim výrazne ovplyvňuje klímu v interiéri.

 Naklápaním lamiel sa dá plynule regulovať intenzita 

prechádzajúceho slnečného žiarenia.

Ovládanie žalúzie je zabezpečené mechanicky interiérovou kľukou alebo

 automaticky elektormotorom.

Na výrobu žalúzií sú používané kvalitné povrchovo upravené oceľové a

 hliníkové profily a textilné komponenty - rebríčky,

 vyťahovacie pásky odolávajúcou atmosferickým vplyvom a UV žiareniu.

Pri montáži je väčšinou horný nosník a zväzok vytiahnutých lamiel ukrytý za

  krycím plechom, pokiaľ nie je navrhnutý iný

 spôsob osadenia žalúzie.

 

Vonkajšia žalúzia Ext 50

 

Vonkajšia žalúzia Ext 50 je určená pre exteriérové tienenie menších plôch.

Po bokoch sú lamely fixované bočným vodiacim lankom, čím sa minimalizuje

pohyb lamiel vo vetre. Ovládanie žalúzie je

štandardne riešené nekonečnou šnúrou, na požiadanie 

je možné aj motorové ovládanie.

Horný nosník, textilné a ovládacie komponenty sú vyrobené z kvalitných

materiálov odolávajúcich vonkajším vplyvom. 

Lamely sú k dispozícii v 11 farebných odtieňoch.

Vďaka šírke lamely 50 mm je možné umiestniť žalúziu aj v interiéri, kde

pôsobí ako štýlový  dizajnérsky doplnok.