Rámový systém pre terasy T 2 200

Spoľahlivá odolnosť vďaka mohutnejším profilom. Variabilita konštrukčných riešení bez limitov. Uzamykanie z vnútornej aj vonkajšej strany.

Použitie vysoko odolných materiálov a masívnejších profilov v kombinácii s precíznou výrobou zasklievacích systémov pre terasy je zárukou ich spoľahlivého fungovania počas celého obdobia životnosti, ktoré predstavuje 30 rokov. Každý systém vyrábame na mieru a vieme ho prispôsobiť akémukoľvek tvaru terasy. Spomedzi niekoľkých spôsobov zabezpečenia systému je najžiadanejšia háková zámka, ktorá umožňuje uzamykanie systému z vonkajšej aj vnútornej strany.

VÝHODY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Zasklenie terasy výrazne predlžuje obdobie jej pohodlného využívania prakticky na celý rok. Zároveň účinne chráni priestor a vybavenie terasy pred poveternostnými vplyvmi, prachom, exhalátmi či zvieratami. Rozširuje tak obytnú plochu domu alebo bytu, významne uľahčuje údržbu terasy a predlžuje jej životnosť. Zasklievací systém plní aj bezpečnostnú funkciu, a to vďaka dômyselným riešeniam jeho uzamykania.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Rámový systém pre terasy T 2 200 je výnimočný nielen kvalitou, ale aj šírkou profilov z hliníkovej zliatiny. Prispievajú k jeho pevnosti, ktorá je prispôsobená výške krídel. Ich posun sprava doľava, zľava doprava alebo zo stredu do strán zabezpečuje vodiaca koľajnica v spodnom profile, ktorej výšku upravujeme na želanie odberateľa tak, aby umožňovala bezbariérový prechod. Systém T 2 200 dodávame s ľubovoľným počtom krídel, pričom posuvné dielce možno kombinovať s pevnými. V každej polohe sú bez akýchkoľvek nárokov na vnútorný priestor terasy.

PROFILY

Vertikálne profily rámového zasklievacieho systému pre terasy T 2 200 sú v porovnaní so systémami pre zasklievanie balkónov masívnejšie, majú šírku až 44 mm, čím spoľahlivo spevňujú krídla s výškou 2 200 mm a prispievajú tak k stabilite a dlhej životnosti systému.
Horizontálny spodný profil s vodiacou koľajnicou dodávame nielen v štandardnej výške 24 mm, ale aj znížený s výškou 10 mm tak, aby umožnil bezbariérový prechod na terasu.
Všetky profily systému T 2 200 sú vyrobené z hliníkovej zliatiny s lešteným povrchom vo farebnom odtieni podľa výberu koncového zákazníka.

VÝPLNE

Variabilita rámového systému pre terasy T 2 200 je daná aj výberom výplní, ktoré osádzame do profilov podľa želania odberateľa. Okrem štandardného rezaného skla s hrúbkou 4 – 8 mm je možné vďaka špeciálnemu adaptéru použiť aj izolačné sklo s hrúbkou 16 mm. Pochopiteľnou voľbou sú lepené VSG sklá a kalené ESG sklá, ktoré so svojimi špecifickými vlastnosťami minimalizujú riziko poranenia aj v prípade poškodenia výplne. Z plastov osádzame do systému T 2 200 dutinkové a plné polykarbonáty.

ZABEZPEČENIE

Rámový systém pre terasy T 2 200 využíva niekoľko možností zabezpečenia: hákové a bajonetové zámky, aretačné kolíky a zápustné madlá s poistkou. Všetky sú vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov, čím prispievajú k dlhej životnosti systému. Hákové zámky používame ako jeden z mála výrobcov na trhu. Ich výhodou je možnosť uzamykať a odomykať systém z vonkajšej aj z vnútornej strany. Uzamknutie systému je možné aj pomocou bajonetovych zámok, pričom všetky zámky v jednom systéme sa obsluhujú jediným kľúčom. Zápustné madlá, ktoré dodávame v povrchovej úprave profilov, umožňujú jednoduchú manipuláciu so systémom pri posúvaní krídel a zároveň – vďaka bezpečnostnej poistke – eliminujú riziko neoprávneného vniknutia do priestoru terasy z vonkajšej strany. Podobnú funkciu majú aj aretačné kolíky, ktoré efektívne zabraňujú vysadeniu krídel.

TESNENIE

Tak ako u všetkých rámových systémov firmy DenMart, aj v prípade rámového systému pre terasy T 2 200 používame pri osádzaní výplne do rámových profilov výlučne EPDM tesnenie, a to pre jeho vynikajúce vlastnosti. V porovnaní s bežne používaným silikónovým tesnením má trojnásobne dlhšiu životnosť, je oveľa menej viditeľné a v prípade poškodenia skla je jeho výmena až štvornásobne rýchlejšia.
Vertikálne profily sú opatrené dorazovým tesnením pre nehlučnosť systému a tiež štetinovým tesnením, ktoré vynikajúco chráni priestor medzi jednotlivými krídlami a zabraňuje prachu, hluku, zrážkam a exhalátom, aby vnikli do priestoru terasy. Štetinové tesnenie sa z toho istého dôvodu nachádza aj v horizontálnych profiloch.