HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

3 – komorový systém hliníkových profilov je určený k realizácii vonkajších konštrukcií, ktoré vyžadujú tepelnú izoláciu: závetria, výkladov, okien, balkónových a vonkajších dverí. Zlepšuje funkčnosť systémov a povzbudzuje investorov k použitiu systému. Dodatočná komora zlepšuje tuhosť štruktúry, čo umožňuje realizovať veľkorozmerné konštrukcie.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU Imperial:

Imperial je trojkomorovým teplým systémom pre konštrukcie okien, dverí a stien. V profiloch je vytvorený tepelný most o šírke až 24 mm. Systém je vhodný pre prostredie s väčšími výkyvmi teplôt. Tento systém je tvorený dvomi lisovanými profilami, ktoré sú oddelené polyamidovým pásikom posileným sklenným vláknom. Takáto konštrukcia je po nalakovaní povrchu zárukou dokonalej izolácie. Súčiniteľ prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,2-2,3 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,1 wg. Pri použití izolačného skla s U 1,1 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) hodnotu U 1,7 W/m2K. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami šírky 65mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí) a 74mm (okenné krídla), ďalej hrúbky steny 1,7-2,0mm pri maximálnych rozmeroch krídla. Do tohoto systému je potom možno použiť sklo o hrúbke 4-51mm. Farbu kovania je možné určiť zo stupnice RAL . Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých doplnkov, ako napríklad samozatvárače, kľučky a iné.

POUŽITIE
– pevné steny, okná dvere
– okná: otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné-kyvné okolo vertikálnej. aj horizontálnej osi
– dvere: otváravé dnu, von, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi
– dvere: kyvné, posuvné

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU Superial:

Tento okenný systém sa vyznačuje zosilenou tepelnou izoláciou. Patrí podľa materiálovej normy DIN 4108 do najkvalitnejšej skupiny 1,0 wg. Šírka okenných rámov je 75mm, šírka okenných krídel 84mm. Hrúbka používaných sklenených výplní sa pohybuje od 14 do 61mm.Tento systém vyhovuje náročnejším požiadavkám zákazníkov hlavne pre svoje tepelné a akustické vlastnosti a jeho popularita týmto stále rastie aj na Slovensku.

POUŽITIE
– pevné steny, okná dvere
– okná: otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné
– dvere: ováravé dnu, jednokrídlové, dvojkrídlové, so svetlíkmi